Mobilno bankarstvo

Mellon predstavlja najsvestranije i najfleksibilnije rešenje mobilnog bankarstva za upravljanje transakcijama i interakcijama finansijskih institucija sa njihovim klijentima.

Mellon-ovo rešenje za mobilno bankarstvo koristi snažnu otvorenu tehnološku platformu za razvoj i podršku mobilnim aplikacijama, pružajući:

  • Podršku viziji banke za sveobuhvatnu i bezbednu komunikaciju sa funkcionalnostima i opcijama koje su lake za upotrebu
  • Integraciju sa postojećim back-end sistemima e-bankarstva
  • Nadzor i izveštavanje u realnom vremenu kroz integrisane interfejse koji su jednostavni za upotrebu
  • Čuvanje funkcionalnosti postojećih infrastruktura web bankarstva
  • Upravljanje projektima, raspoređivanje i obuka