Upravljanje potraživanjima i naplata potraživanja

Mellon je vodeći pružalac usluga naplate i upravljanja potraživanjima sa uspešnim rezultatima i besprekornim ugledom.

Tokom godina, stekli smo izuzetno veliko iskustvo naplate u svakoj zemlji, istovremeno pružajući resurse i neophodnu stručnost za lokalnu naplatu.

Zašto je Mellon savršen partner?

Maksimalno povećavamo naplatu i brzinu naplate, uz poštovanje ugleda naših klijenata i vrednosti njihovog odnosa sa klijentima.

Da bismo efikasno odgovorili na različite potrebe i posebne zahteve naših klijenata dizajnirali smo sofisticiran proces koji se sastoji od 2 faze:

Po opsegu/rasponu docnje

 • Rane faze
 • Srednje faze
 • Kasne
 • Pre – sudski
 • Sudska faza

Po proizvodu

 • Bankarske kartice
 • Potrošački krediti
 • Potrošački krediti sa zalogom (npr. automobili, električni uređaji, itd.)
 • Hipoteke
 • Korporativni krediti
 • Fakture i kreditne linije (b2b)