Akvizicija trgovaca i klijenata

Mellon upravlja programima konverzije trgovaca i sticanja trgovaca u korist finansijskih institucija, pomažući im da povećaju broj lokacija gde se prihvataju kartice i prihode. Te usluge su kreirane tako da uzimaju u obzir specifičnu strategiju sticanja trgovaca svakog klijenta.

Naše usluge sticanja trgovaca uključuju:

  • Pribavljanje trgovaca
  • Aktiviranje računa trgovaca
  • Cross-sell dopunskih proizvoda
  • Obuka trgovaca

Ono što čini naše usluge sticanja trgovaca tako uspešnim je naše duboko poznavanje sticanja u finansijskim institucijama, proizašlo rešenjima i uslugama koje pokrivaju ceo ciklus sticanja.