Maloprodaja

Peti redovni sastanak Programskog odbora Inicjative „Bolji Način“

Sa zadovoljstvom, Mellon Serbia doo je prisustvovala  na petom redovnom sastanku Programskog odbora Inicijative "Bolji Način" (@БољиНачин),održanog 25.04.2024. godine na kojem su t...

Pročitajte više

Kartičarska rešenja za maloprodaju

Naša ponuda za trgovce u maloprodaji obuhvata sve faze, od izgradnje šeme zasnovane na kartici koja je u potpunosti prilagođena korisniku, do prevođenja šeme u mobilnu aplikaciju s...

Pročitajte više

Centralizovana personalizacija kartica

Kada je potrebno veoma brzo izdavanje, ključ za uspeh su pouzdanost i fleksibilnost. Proizvodi kompanije Matica omogućavaju centralizovano izdavanje i  prevazilaze zahteve kijenta,...

Pročitajte više

Decentralizovano – Instant izdavanje

Naš ekonomičan predlog za instant izdavanje kartica nije samo način na koji možete učiniti proces izdavanja kartica bržim, već je i način da se smanje rizici da se potrošač predomi...

Pročitajte više

Sefovi i trezori

Mellon sarađuje sa kompanjiom Robur nudeći sertifikovane proizvode fizičke bezbednosti od akreditovanih ispitnih laboratorija i u skladu sa evropskim standardima (EN) opreme. Mello...

Pročitajte više

Protivpožarni sefovi i ormani

Mellon sarađuje sa kompanijom FireKing pružajući asortiman protivpožarnih ormana za kartoteke, dizajniranih da zadovolje bilo koje zahteve vezane za vođenje kartoteke, prostorna og...

Pročitajte više

Sistemi deponovanja gotovine u maloprodaji – Pametni sefovi

SDM 500 i CDS 707 sistemi deponovanja gotovine/pametni CIMA sefovi predstavljaju savršeno rešenje za odeljenja za podršku u maloprodaji. Male i pametne, jedinice za deponovanje vis...

Pročitajte više

Sistemi upravljanja protokom klijenata

Već 20 godina, Mellon sarađuje sa kompanijom NemoQ na pružanju jednolinijskih i višelinijskih rešenja za upravljanje redovima, organizacijama koje svakodnevno imaju povećan broj po...

Pročitajte više

Plaćanja bez nadzora

Bez obzira na okolnosti primene, okruženje ili izazove, terminali za plaćanje bez nadzora mogu da smanje troškove, povećaju efikasnost, u stanju su da rade 24 sata dnevno, 7 dana u...

Pročitajte više

Mellon CRM.COM Platforma za nagrade i izdavanje računa

Mellon, sa dugom tradicijom u implementaciji širokog raspona uspešnih programa lojalnosti klijenata za različite kompanije i sektore, predlaže/koristi CRM.COM platformu. CRM.COM...

Pročitajte više