ePIN – Elektronsko izdavanje PIN koda

ePIN je kompletno softversko rešenje koje omogućava finansijskim institucijama da izdaju ili menjaju PIN kodove svojih klijenata elektronski zasnovano na principu odvojenih informacija.

Danas većina finansijskih institucija i izdavaoca kartica koriste koverte sa PIN kodom koje se dostavljaju poštom ili kurirskom službom vlasniku kartice.

Prednosti ePIN rešenja:

ePIN može ili da dopuni ili u potpunosti zameni postojeće procedure generisanja i dostavljanja PIN kodova:

 • Značajne uštede troškova papira, opreme za štampu, održavanja i poštanskih troškova
 • Brza implementacija
 • Brzina – vlasnik kartice ne mora više da čeka danima isporuku koverte sa PIN kodom, što čini ovo rešenje idealnim za instant izdavanje
 • Isporuka PIN koda se vrši potpuno bezbedno
  • PIN je kodiran tokom celog svog upotrebnog ciklusa
   • Thales HSM  modul se koristi za kreiranje kriptovanih informacija koje su potrebne klijentu da bi mogao da „otkrije“ svoj PIN kod
   • Sva komunikacija (zahtevi/odgovori) između ePIN rešenja i drugih sistema je kodirana
  • ePIN je u skladu sa PCI sigurnosnim zahtevima – uspešno kontrolisan od strane Trustwave-a
  • Nema skladištenja bilo kojih informacija vezanih za klijenta ili karticu
 • Lako prilagođavanje bankarskim sistemima i tokovima rada
 • Pojednostavljuje proces aktiviranja kartice za vlasnike kartica, pružajući u isto vreme veći osećaj bezbednosti
 • Poboljšava ekološki profil – bez upotrebe papira