Zahtevi za medije

Aleksandra Bojčinoska Igeski

Marketing i komunikacije

Mellon Serbia

  • Bulevar kralja Aleksandra 18, 11000 Beograd
  • Tel +381 11 7150 400
  • Fax +381 11 2761 475
  • e-mail: a.bojcinoska-igeski@mellongroup.com