Rešenja za centralizovano upravljanje i nadzor

Softver za upravljanje karticama

Mellon predstavlja kompletno sveobuhvatno rešenje koje podržava sve aspekte izdavanja kartica, sticanja (acquiring) i kliring usluge koje su potrebne finansijskim i ne-finansi...

Pročitajte više

Rešenja za gotovinu i logistiku

Device Manager (DM) Monitoring i upravljanje uređaja u mreži Sistem za rešavanje problema pokrenut signalizacijom događaja, koji prima, analizira, odgovara i upravlja kritičn...

Pročitajte više

Rešenje za sprečavanje rizika od finansijskog kriminala

Mellon sarađuje sa kompanijom Fiserv u pružanju vrhunskih rešenja koja obezbeđuju zaštitu od rizika od različitih vrsta prevare i pranja novca, povećavajući rezultate ublažava...

Pročitajte više