NEC rešenja za skladištenje

NEC Storage porodica rešenja pruža savršenu ravnotežu učinka, dostupnosti i funkcionalnosti za današnje potrebe kao što su virtualizacija, Cloud okruženje i ušteda energije.

NEC skladištenje eliminiše uska grla u radu koja vi rešavate tradicionalnim nizovima skladištenja.

  • M110: Sa visokim učinkom, pouzdan i sa ECO karakteristikama
  • M310: Za okruženja virtuelizacije sa visokim učinkom, visokim stepenom dostupnosti i bogatim rešenjima
  • M510 i M710: Za konsolidaciju servera i okruženja virtuelizacije sa visokim učinkom i visokim stepenom dostupnosti