Eko-sistem POS terminala

Plaćanje računa

Skeniranje bar kodova za preuzimanje informacija o računima svih komunalnih preduzeća. Povezivanje sa svim većim primaocima, pružajući usluge plaćanja računa (prilagođeno za pojedinačne zemlje).

MTMS

Sistem upravljanja terminalom razvijen i održavan od strane Mellona kako bi zadovoljio potrebe bilo kog Sticaoca u upravljanju eftPOS mrežom srednjih i velikih obima.

Generisanje ključeva

Aplikacija koja automatizuje generisanje jedinstvenih ključeva, sadržanih u sigurnosno zaštićenim fajlovima, spremnih da se uvezu u aplikacije za ubacivanje ključeva eftPOS terminala, čime se znatno smanjuju troškovi internog upravljanja za Sticaoca.

Ubacivanje ključeva – Lokalno

Softverska aplikacija koja upravlja i bezbedno ubacuje ključeve enkripcije (TMK, MAC, Secure Link Keys) u kripto-procesore različitih vrsta eftPOS terminala. Mellon-ova aplikacija za ubacivanje ključeva se uvek kombinuje sa Thales HSM, što obezbeđuje maksimalnu bezbednost za Banku sticaoca platnih kartica.

Ubacivanje ključeva – Daljinsko

Mellon-ova aplikacija za daljinsko (Remote) ubacivanje ključeva upravlja i bezbedno ubacuje Ključeve enkripcije (TMK, MAC, Secure Link Keys) u kripto-procesore različitih vrsta eftPOS terminala i podržava daljinsko upravljanje i transfer Sigurnosnih sertifikata koje koriste eftPOS terminali za SSL\TLS konekcije sa front-end sistemima Sticaoca.

Telekomunikacione usluge

Opciona upotreba usluge Višestrukih operatera sa jedne SIM kartice od međunarodnih Pružalaca usluga i opciona sposobnost grupisanja.

Navision Servisni modul

Mellon pruža, kako Bankama sticaocima tako i tehničkim licima, pristup jedinstvenom sistemu elektronskog praćenja NAVISION (kroz web aplikaciju) koji je interno razvijen da bi služio isključivo za posebne potrebe podrške i praćenja rada prilikom održavanja eftPOS terminala.

Pristup sistemu omogućava operaterima da se registruju koristeći jedinstvenu lozinku kako bi imali uvid u:

  • sva otvorena pitanja u realnom vremenu (namirenje štete, Instalacije, zahtevi za nadogradnju, itd.) njihov status, vreme koje je prošlo od vremena kada je problem prijavljen do vremena kada je eftPOS popravljen ili zamenjen.
  • aktivnosti na POS mreži od strane Mellon-ovog tima za tehničku podršku za sve aktivnosti podrške za POS terminale (intervencije na instalacijama, oštećenja, nadogradnje, obuka trgovaca, itd.).

Oprema za upravljanje eftPOS mrežom

  • NCC: Da bi se zadovoljile stalne potrebe POS umrežavanja širom sveta, Ingenico je projektovao Kontrolor za mrežnu komunikaciju (NCC-Network Communication Controller). NCC može da se koristi kao LAN Kontrolor, Transakcioni ruter i Telefonski POS koncentrator.  Modularni dizajn NCC-a nudi dovoljno fleksibilnosti da efikasno odgovori na potrebe klijenata. U potpunosti je programabilan i prilagodljiv  potrebama umrežavanja i zahtevima banaka.
  • SSL akcelerator: Kontrolori isporuke aplikacija su SSL uređaji za grupnu enkripciju / dekripciju, namenjeni zaštiti osetljivih informacija u otvorenim mrežama pri veoma velikim brzinama.