Mobilne aplikacije

Mobilni sistemi za kontrolu redova

Rešenja sistema za kontrolu redova putem interneta, mobilnih aplikacija i SMS poruka Bilo da ste organizacija u okviru koje se često zakazuju sastanci (ambasada, bolnica, pol...

Pročitajte više

Mobilno bankarstvo

Mellon predstavlja najsvestranije i najfleksibilnije rešenje mobilnog bankarstva za upravljanje transakcijama i interakcijama finansijskih institucija sa njihovim klijentima. ...

Pročitajte više

Mobilni programi lojalnosti

Tradicionalni programi su promovisali lojalnost tražeći od potrošača da skupljaju bodove ili da se prijave za informacije o novim proizvodima. Ali efektivnost tih marketinških...

Pročitajte više

Beacons

Beacons predstavljaju jeftinu tehnologiju baziranu na mikro lokaciji koja koristi bluetooth tehnologiju sa niskom potrošnjom (BLE 4.0) i može da se pripoji na bilo koju lokaci...

Pročitajte više