e-Security rešenja

Mellon u saradnji sa Thales-om omogućava kompanijama da smanje rizike, dokažu usklađenost, povećaju agilnost, i ostvare strateške ciljeve sa većim samopouzdanjem, štiteći poverljivost, integritet i dostupnost osetljivih informacija koje prolaze kroz današnje tradicionalne, virtualizovane infrastrukture zasnovane na rešenjima kao što je Cloud.

Hardver sigurnosni moduli (HSMs)

Hardver Sigurnosni Modul (HSM) kompanije Thales e-Security pruža čvrsto okruženje, otporno na neovlašćenu upotrebu, za izvršavanje bezbedne kriptografske obrade, zaštitu ključeva i upravljanje ključevima. Sa ovim uređajima možete da primenite izuzetno bezbedna sigurnosna rešenja koja zadovoljavaju široko rasprostranjene i nove standarde propisne brige za kriptografske sisteme i prakse – a da pri tom osiguravate visoke nivoe operativne efikasnosti.

payShield porodica HSM-a

payShield 9000 kompanije Thales je dokazan hardver sigurnosni modul koji je namenjen industriji plaćanja za obradu transakcija i upravljanje ključevima. HSM za plaćanje kompanije Thales su najviše korišćeni moduli u svetu, procenjeno je da se koriste u 80% transakcija platnim karticama.

payShield 9000 pruža karakteristike podrške najnovijim aplikacijama za kartična plaćanja za kontaktni čip, bezkontaktni čip, mobilne bezbedne elemente i za podršku rastućim standardima vodećih organizacija u industriji, uključujući PCI SSC, Global Platform i Multos International.

nShield™ porodica HSM-a za opšte potrebe

nShield Thales hardver sigurnosni  modul  za opšte potrebe kompanije daju podršku za najširi opseg kriptografskih algoritama, interfejsa za programiranje aplikacija (API) i operativne sisteme domaćina, tako što omogućavaju uređajima da se koriste sa gotovo bilo kojom poslovnom aplikacijom – od upravljanja identitetom, veb usluga i enkripcije baza podataka do tokenizacije, PKI usluga i jake autentifikacije.

mPOS bezbednost

Thales hardver sigurnosni moduli (HSM-ovi), payShield 9000 i nShield, već pomažu PSP da ponude bezbedna mobilna rešenja na mestu prodaje (mPOS) velikom broju trgovaca, od kojih neki prihvataju plaćanja karticama po prvi put.

HSM obavlja tri ključne funkcije za PSP – upravljanje ključevima za čitače kartica, dekripcija šifriranih podataka o transakcijama primljenih od trgovaca i prevođenje PIN blokova za online transakcije zasnovane na PIN kodu. payShield 9000 ispunjava sve relevantne standarde sertifikata bezbednosti plaćanja (FIPS 140-2 nivo 3 i PCI HSM) pored toga što podržava različite algoritme i metode upravljanja ključevima koji se koriste u mPOS transakcijama –  uz sposobnost da doda individualno podešene funkcije da bi se ispunili pojedinačni PSP zahtevi, ukoliko je potrebno.

Mellon, sa Thales mPOS rešenjima omogućava svim PSP izbor iz širokog opsega čitača kartica, pružajući brzo, efikasno i dokazano rešenje bezbednosti uz minimalan rizik integracije.