Rešenja protiv skiminga

Da bi pomogao finansijskim institucijama da maksimalno povećaju nivo bezbednosti transakcija na bankomatima, Mellon je uveo dva testirana rešenja koja odgovaraju svim bankomatima, bez obzira na proizvođača ili vrstu, pružajući veliki broj prednosti:

Prednosti Espier EVO1i PINGuard™

 1. Uklapa se u SST sledećih proizvođača: Diebold Nixdorf, NCR, GRG Banking, itd.
 2. Blokira pogled kamere na tastaturi za PIN kod, čime omogućava klijentu da bezbedno koristi tastaturu
 3. Može da ga instalira lice bez posebnih veština za 15-30 minuta. Nisu potrebni alati (sve što je potrebno nalazi se u kutiji)
 4. Ukoliko je oštećen, svi delovi mogu lako da se zamene
 5. Posebno je dizajniran, da bi omogućio lak pristup otvorima za gotovinu i priznanice
 6. Dizajniran je da zadovolji propise PCI sigurnosnih standarda

Prednosti TMD CPK Antiskimming

 1. Izrađen je u saradnji sa globalnim proizvođačima bankomata i radi na svakom modelu bankomata.
 2. jedino rešenje protiv skiminga koje dokazano brani od stereo skiminga sa više od 265.000 instalacija širom sveta
 3. Nisu potrebne promene sertifikata ili host-a
 4. Može da pruži centralni nadzor svih instaliranih uređaja
 5. Dostupan je u različitim konfiguracijama koje zadovoljavaju posebne sigurnosne potrebe, počev od bušenja, nagiba i otkrivanja vibracija do blokiranja kartica
 6. Sva ažuriranja CPK su laka i mogu da se dodaju da bi se zaštitili od nove vrste napada, bez potrebe da se zameni originalni CPK modul

Odvojena ili objedinjena, PINGuard-ova rešenja sa maskom za unos PIN koda i TMD-ova rešenja protiv skiminga, će pomoći da se maksimalno smanje pokušaji prevare i skiminga u vašoj samouslužnoj mreži, i da se poveća osećaj bezbednosti vaših klijenata prilikom njihovih transakcija sa bankomatima.