Usluge deljenja POS terminala

Bilo da prvi put prihvatate plaćanja karticom, ili želite da uštedite novac i smanjite probleme prelaskom na Mellonove usluge, mi možemo da vam pomognemo. Posle samo jednog telefonskog poziva, odgovorićemo na sve vaše potrebe vezane za prihvatanje kartica. Ne može biti jednostavnije.

  • Pomažemo vam da dobijete najbolju ponudu za plaćanja karticama

Pristupanjem Mellonu, ne samo da ste spremni da prihvatite plaćanja karticama na najefikasniji i najekonomičniji način. Takođe imate moć da pregovarate o vašim naknadama i da izaberete da sarađujete sa bankom koja vam daje najbolju ponudu (najbolja naknada za trgovca).

  • Učinite više samo sa jednim terminalom

Mellonovi terminali mogu lako da se nadograde i uključe skup uzbudljivih komercijalnih aplikacija, kao što su vaši programi lojalnosti, mobilna aplikacija za dopunu ili program nagrada za korišćenje bankarskih kartica.

  • Pojednostavljivanje procedura

Blagajnici se obučavaju da rade samo na jednoj vrsti terminala.