Rešenja za gotovinu i logistiku

Menadžer uređaja

Sistem za rešavanje problema pokrenut signalizacijom događaja, koji prima, analizira, odgovara i upravlja kritičnim informacijama uređaja za samoservisiranje. Projektovan je d...

Pročitajte više

Automatizacija upravljanja gotovinom trgovca – CorPoint

Sveobuhvatno rešenje za upravljanje gotovinom koje smanjuje vremenski zahtevne manuelne procese koji su povezani sa poručivanjem i deponovanjem gotovine od strane trgovaca. ...

Pročitajte više

Integrisano upravljanje novčanim sredstvima

Bez obzira na to da li imate nekoliko desetina ili nekoliko hiljada lokacija na kojima se nalaze novčana sredstva u vašem lancu snabdevanja kao što su bankomati, filijale, pro...

Pročitajte više