PIN & File Menadžer softver

PIN & File Menadžer (PFM) je softver za pripremu podataka koji može da preuzme ulazne fajlove koji se sastoje od informacija o vlasniku kartice i da ih koristi kao osnovu za pripremu podataka za magnetnu traku ili podataka na čipu koji su ekvivalentni onima koji se nalaze na magnetnoj traci za izdavanje bankarskih kartica i koverata sa PIN kodom.

Prednosti PIN & File Menadžer softvera:

 • Bezbednosne karakteristike u skladu sa PCI standardima:
  • Autentifikacija
  • Revizija
  • Dvostruka kontrola
 • Podržava PIN specifikacije i sigurnosne propise VISA, MASTERCARD, AmEx
 • Podržava MS Windows arhitekturu i MS SQL bazu podataka
 • Komponente rešenja mogu da se instaliraju na različite servere i/ili radne stanice bez obzira na lokaciju
 • Kreira šablone za koverte sa PIN kodom koristeći alat koji je lak za upotrebu
 • Podržava bilo koji štampač za štampanje PIN koda (uključujući TCP IP za koverte sa PIN kodom)
 • Snimanje grešaka u toku obrade fajla i štampanja PIN koda
 • Šalje poruke obaveštenja korisnicima
 • Kompatibilan sa svim sistemima za upravljanje karticama

PIN kod i fajlovi su prva i najkritičnija faza pripreme podataka i arhitekture personalizacije kartica. Mellon nudi kompletno rešenje koje pokriva sve faze procesa.