Sistemi upravljanja protokom klijenata

Već 20 godina, Mellon sarađuje sa kompanijom NemoQ na pružanju jednolinijskih i višelinijskih rešenja za upravljanje redovima, organizacijama koje svakodnevno imaju povećan broj posetilaca, što im pomaže da poboljšaju upravljanje protokom klijenata. Ovi sistemi se tradicionalno sastoje od:

 • Za čekaonice: štampač tiketa sa serijskim brojem za čekanje i LED ili LCD ekranima (Digital Signage) za prikaz broja koji se opslužuje po mestu pružanja usluge/odeljenju i/ili za komercijalne poruke
 • Za predstavnika za rad sa strankama: aplikacija za prikaz rednih brojeva i sistem za prikazivanje narednog broja na ekranima
 • Za rukovodstvo: aplikacija za upravljanje i dobijanje statističkih podataka vezano za vreme čekanja i opsluživanja po zaposlenom, mestu pružanja usluge, odeljenju

Glavne prednosti korišćenja Mellon-ovih sistema za upravljanje redovima uključuju:

Za klijenta

 • bolji vremenski raspored
 • povećana privatnost i poverljivost
 • smanjeno stvarno i subjektivno vreme čekanja
 • udobno i opušteno okruženje za vreme čekanja
 • vreme čekanja se provodi na koristan način
 • bez stajanja u redu
 • pozitivan prvi utisak
 • korisne informacije na tiketu

Za osoblje

 • povećana produktivnost
 • smanjen nivo stresa
 • bolja komunikacija sa klijentom
 • povećan obim prodaje
 • smanjen broj pritužbi
 • precizniji sistem nagrađivanja zaposlenih

Za rukovodstvo

 • povećana prodaja i unakrsna prodaja
 • prilika za korporativno reklamiranje profesionalnog imidža
 • povećana lojalnost klijenata, povećan broj ulazaka u mesto prodaje i smanjen broj onih koji odlaze bez ikakve aktivnosti
 • optimizovan kapacitet osoblja, povećana produktivnost i smanjeni troškovi osoblja
 • informacije i alarmi u realnom vremenu (vreme čekanja, broj klijenata, itd.) za momentalnu intervenciju kako bi se povećala efikasnost
 • smanjena fluktuacija
 • preciznija strategija i mogućnost za unapređenje filijale

Za modernu kompaniju, dostupne su dodatne mogućnosti:

Softver za online zakazivanje sastanaka

Kompatibilan sa vašim postojećim sistemom za kontrolu redova, ili kao samostalan sistem koji omogućava klijentima da upravljaju svojim zakazanim sastancima online preko laptopa, tableta, smart telefona ili bilo kog mobilnog uređaja.

Daljinsko izdavanje tiketa za manje redove u filijalama

Klijenti sada mogu da prime svoje brojeve tiketa putem SMS poruke, kao i da vide broj klijenata koji su trenutno u redu, pre nego što stignu u čekaonicu:

 • mobilno čekanje u redu za pametne telefone: Mellon-ova inovativna aplikacija za čekanje u redu uz pomoć koje klijenti mogu da rezervišu i prime svoj broj tiketa, uporede vreme čekanja između filijala, budu informisani u svakom trenutku o svom mestu u redu.
 • SMS za konvencionalne mobilne telefone: Klijent može da traži i dobije od sistema za kontrolu redova broj tiketa i procenjeno vreme čekanja.

Floorwalker je deo sistema za kontrolu redova koji može da se koristi

 • Za Upravljanje protokom klijenata
  U filijali, klijent može biti dočekan od strane određenog službenika banke, koji je opremljen Floorwalker-om, ili može biti dočekan standardnim TD ekranom osetljivim na dodir.
 • Prilikom dolaska ili prijavljivanja na let
  Alternativno, osoblje opremljeno Floorwalker-om ili standardnim tabletom i ručnim štampačem karata može biti od pomoći.
 • Za zakazivanje termina na lokaciji, prilikom dolaska ili u toku čekanja
  Član osoblja opremljen Floorwalker-om ili standardnim TD sa ekranom osetljivim na dodir pozdravlja pacijenta.

Zadovoljstvo klijenta – Panel za povratne informacije od klijenta

Statističke informacije i ankete klijenata u realnom vremenu.

Povezivanje panela sa sistemom za kontrolu redova omogućava vam da povežete primljenu evaluaciju sa važnim aspektima, kao što su vreme čekanja svakog klijenta, vrsta izvršene transakcije i vreme usluge. Alternativno, može da se koristi kao ekran osetljiv na dodir na kome je, pored izbora koji se odnose na evaluaciju, takođe moguće prikazati promotivne ili informativne poruke. Na kraju, dostupna je i online verzija iste funkcije.