Eksternalizovane usluge

Upravljanje ljudskim kapitalom

Mellon sa svojim profesionalnim timom podržava projekte sa velikim brojem učesnika pomažući svojim klijentima da odgovore efikasno i ekonomično na kratke vremenske okvire. ...

Pročitajte više

Eksternalizacija poslovnih procesa

Eksternalizacija poslovnih procesa Mellon preuzima projekte u kojima se vrši optimizacija poslovnih procesa klijenta, oslobađajući dragocene resurse i pružajući vrhunsku uslu...

Pročitajte više

Geografska distribucija i usluge regrutacije i zapošljavanja

Namenska usluga koja će vam pomoći da odgovorite na kritična pitanja o vašoj mreži Tačke interakcije su pravilno postavljene? Tačke interakcije imaju adekvatan broj za...

Pročitajte više

Usluge podrške u prodaji i direktnom marketingu

Povećajte vašu prodaju i ojačajte vašu tržišnu poziciju kroz usluge razvoja portfolija alternativnih kanala prodaje i direktnog marketinga. Naše veliko iskustvo u projektovanj...

Pročitajte više

Akvizicija trgovaca i klijenata

Mellon upravlja programima konverzije trgovaca i sticanja trgovaca u korist finansijskih institucija, pomažući im da povećaju broj lokacija gde se prihvataju kartice i prihode...

Pročitajte više