Beacons

Beacons predstavljaju jeftinu tehnologiju baziranu na mikro lokaciji koja koristi bluetooth tehnologiju sa niskom potrošnjom (BLE 4.0) i može da se pripoji na bilo koju lokaciju ili objekat, od zidova i radnih površina do ljudi i proizvoda. Oni odašilju slabašne radio signale koje pametni telefoni mogu da prime i protumače, predstavljajući mikro-lokaciju i kontekst.

Sa odgovarajućim alatom za razvoj softvera, mobilne aplikacije na pametnim telefonima vaših klijenata mogu da prepoznaju blizinu susednih lokacija i objekata, prepoznajući njihov tip, vlasništvo, približnu lokaciju, temperaturu i pokret.

Reklamiranje u blizini

Nudi popuste i personalizovane ponude za predmete za koje su vaši klijenti zaista zainteresovani

Pozicioniranje u zatvorenom prostoru

Omogućava navigaciju unutar objekata, gde je GPS signal nedostupan

Mesta od interesa:

Šalje kontekstualne informacije sa većom preciznošću i značajem

Pametna signalizacija

Nudi relevantan sadržaj od znakova i digitalnih prikaza dok vaši klijenti prolaze pored

Automatizacija stanova

Stvorite stanove budućnosti ili automatizujte vrata garaže – na vama je da odlučite

Maloprodaja

 • Šaljite ponude i popuste klijentu kada se on nalazi u blizini proizvoda ili određene police
 • Šaljite informacije kada je neki stari klijent u blizini. Nakon pozdrava, takođe možete da proverite prethodne pretrage u vašoj prodavnici da biste ga obavestili da li je ono što je prethodno tražio sada dostupno na zalihama ili na popustima
 • Kombinujte društvene mreže sa Beacons-ima i koristite promocije, nagradne igre i izazove da biste podstakli vaše lojalne korisnike da dovedu nove klijente ili čak i da im olakšate da promovišu prodavnicu

Ugostiteljstvo

 • Koristite gamifikaciju da biste nagradili vaše klijente: upravnik prostora, dnevni upravnik, izazovi.
 • Izvan hotela, možete identifikovati postojećeg klijenta proverom njegovih podataka u odnosu na rezervacije. To vam omogućava da iznenadite vašeg klijenta: imajte spreman ključ i popunjene informacije, pripremite pitanja o njegovim uobičajenim obrocima, pićima, aktivnostima
 • Automatizovana prijava u hotel

Turizam i turističke atrakcije (npr. muzeji)

 • Idite na samo-vođene ture
 • Nađite mesta od interesa i/ili primite mape i informacije pri ulasku u muzej
 • Na osnovu jezičkih podešavanja na telefonu, dozvolite zaposlenima da unapred znaju na kom jeziku da govore

Obrazovanje

 • Koristite Beacons-e kao digitalne oglasne table za kurseve ili zgrade za studente
 • Vidite da li je vaše dete na času ili je pobeglo sa časa, da li je zakasnilo ili nije
 • Učitelji mogu da emituju informacije o svojim časovima ili ispitima

Zdravstvo

 • Apoteke imaju mogućnost promocije besplatne analize prolaznicima
 • Bolnice mogu da ponude detaljne mape sa liftovima i vodičima
 • Bolnice mogu da promovišu bilo koji događaj koji je u toku

Industrija zabave

 • Preporuke zasnovane na lokaciji
 • Kada prolazite pored bioskopa, primajte vaučere ili informacije o filmu koji se prikazuje
 • Super brza prijava na događaje sa geografskim zoniranjem

Putovanja

 • Ugradite Beacons-e na aerodromima da biste ponudili informacije o tome gde su izlazi ili mesta za check-in
 • Na železničkim stanicama, putnici mogu da prime informacije o svim kašnjenjima i o tome na kom peronu bi trebalo da budu
 • Putničke agencije mogu da koriste prethodno prikupljene ili javno dostupne podatke za slanje personalizovanih ponuda