Mobilni sistemi za kontrolu redova

Rešenja sistema za kontrolu redova putem interneta, mobilnih aplikacija i SMS poruka

Bilo da ste organizacija u okviru koje se često zakazuju sastanci (ambasada, bolnica, policijska stanica) ili poslujete sa velikim brojem klijenata (služba socijalnog osiguranja, javno komunalno preduzeće, banka, javna služba), sada možete da upravljate protokom klijenata i da poboljšate uslugu koju vaši klijenti koriste sa novim funkcionalnostima kontrole redova putem interneta, mobilnih aplikacija i SMS poruka koje mogu da funkcionišu zajedno sa tradicionalnim NemoQ sistemom za kontrolu redova ili kao samostalan sistem.

Sa novim online aplikacijama za kontrolu redova, vaši klijenti su u mogućnosti da upravljaju svojim zakazanim terminima – da zakazuju, menjaju, otkazuju i na drugi način modifikuju termine – sa gotovo bilo koje lokacije, iz svog doma, kancelarije ili u pokretu.

U velikoj meri poboljšano korisničko iskustvo:

  • Vreme čekanja je svedeno na minimum
  • Više prostora u čekaonicama
  • Brža usluga u prijatnijem okruženju

Statistički podaci dobijeni novim funkcionalnostima NemoQ-a nude dragocene pogodnosti za vašu organizaciju.

Moći ćete da:

  • Proširite protok vaših klijenata promovišući doba dana kada su manje gužve
  • Rasporedite i organizujete zaposlene na osnovu već zakazanih sastanaka
  • Ispunite vremenske ili druge ciljeve
  • Vršite nadzor produktivnosti zaposlenih za potrebe evaluacije po zaposlenom, usluzi, lokaciji ili oblasti