Virtuelni POS – B2B acquiring

Mellon-ova Aplikacija za Seriju Autorizacija (Batch Authorization Application) je bezbedno i efikasno rešenje, razvijeno za obradu računa za usluge koji se ponavljaju, a kojima kompanije vrše naplatu od svojih kupaca. Aplikacija povezuje tri strane koje su uključene u ponavljajuće transakcije: bankarsku karticu krajnjeg korisnika, proces naplate pružaoca usluga i acquiring Banku koja obrađuje ove transakcije.

Aplikacija za Seriju Autorizacija je široko rasprostranjeno “processing rešenje“ lansirano 2001. godine i koje koristi nekoliko  banaka prihvatioca platnih kartica i processing kompanija. Druga generacija Aplikacije za Seriju Autorizaciju predstavljena je 2013. godine.

Prednosti Batch Authorization Application – Aplikacije za seriju autorizacija su:

  • Efikasno obrađuje fajlove višestrukih i transakcija velikog obima od nekoliko trgovaca (pružaoca usluga)
  • Može se u potpunosti konfigurisati i prilagoditi da bi zadovoljila sve poslovne ili tehničke potrebe
  • Pruža analitičko izveštavanje obrađenih transakcija
  • Daje podršku različitim nivoima korisnika sa unapred definisanim pravima
  • Laka je za upotrebu i jednostavna za implementaciju
  • Ažurirana je u skladu sa najnovijim bezbednostnim standardima