Obrada pošte i elektronski izvodi

Mašine za frankiranje i mašine za otkazivanje

Mašine za frankiranje se koriste za automatsko pečatiranje pisama ili paketa i obračun njihove ukupne cene, a mašine za otkazivanje se koriste u poštama za skidanje pečata sa ...

Pročitajte više

Parcel lockers: Last mile i Track & Trace rešenja

Last Mile preusmeravanje pošte u sandučiće Za preduzeća i za krajnje korisnike, ovi elektronski sandučići za pošiljke pružaju jednostavno, efektivno i bezbedno rešenje svima ...

Pročitajte više

Mašine za kovertiranje

Mašine za kovertiranje su posebno projektovane mašine za preuzimanje, savijanje, pakovanje papira u koverte i njihovo zatvaranje. Koriste se za slanje računa, čekova i drugog ...

Pročitajte više

Softver za elektronske izvode

Omogućite vašim klijentima isporuku, pregled i interakciju sa visoko personalizovanim podacima u hodu, online i offline, pristupom sa bilo kog iOS ili Android tableta. Uz ponu...

Pročitajte više

Rešenja za sortiranje pošte

Neopost Softver i Integrisana rešenja pružaju idealne sisteme za pošte. Naša rešenja prilagođena korisniku kombinovana sa dokazanom tehnologijom mogu da vam pomognu da poboljš...

Pročitajte više