Softver za upravljanje karticama

Mellon predstavlja kompletno sveobuhvatno rešenje koje podržava sve aspekte izdavanja kartica, sticanja (acquiring) i kliring usluge koje su potrebne finansijskim i ne-finansijskim organizacijama koje generišu plaćanje klijenata preko bankomata, POS terminala, mobilnih telefona i Interneta.

Bankworks od RS2, podržava nove tehnologije kao što su pametne kartice, poklon kartice, avansna i bezkontaktna plaćanja, i pridržava se svih zahteva industrije kao što su šifrovanje podataka, maskiranje podataka, PA-DSS i predstojeći SEPA.

Bankworks je svestran i moćan softver za acquiring transakcije, koji se može prilagoditi korisniku, razložen na sledeće module, gde svaki ima sveobuhvatan skup karakteristika i mogućnosti:

  • Bankworks Core (Osnova)
  • Bankworks Acquiring (Sticanje)
  • Bankworks Issuing (Izdavanje)
  • Bankworks sheme nude dva modula, Razmena i Kliring i Saldiranje i Pomirenje
  • Bankworks Switch (Skretničar)
  • Bankworks Disputes (Sporovi)

Drugi povezani softveri

  • Centralizovani monitoring instalirane EFT-POS terminal baze
  • EFT-POS Sistem upravljanja terminalima (i preko interneta), naplata transakcija
  • EFT-POS MSSi Sistem upravljanja održavanjem (i preko interneta)
  • SW POS za autorizaciju serija aplikacija (batch authorization application)