Eksternalizacija poslovnih procesa

Eksternalizacija poslovnih procesa

Mellon preuzima projekte u kojima se vrši optimizacija poslovnih procesa klijenta, oslobađajući dragocene resurse i pružajući vrhunsku uslugu kad god i gde god se javi potreba.

Digitalizacija

Investiranjem u najnoviju tehnologiju (napredne aplikacije za upravljanje radnim tokovima i dokumentima, skeneri velikog kapaciteta i OCR), Mellon nudi rešenja za unos podataka, digitalizaciju i migraciju podataka i osigurava kontinuitet i bezbednost podataka.

Unos podataka – čišćenje podataka

Mellon je razvio metode i tehnike kako bi ponudio pametna rešenja za prikupljanje podataka, neophodna za normalizaciju i čišćenje baza podataka za organizacije i smanjenje operativnih troškova korporacija.

Upravljanje fajlovima

Mellon u potpunosti razume upravljanje fajlovima i istorijskim dokumentima naših klijenata, uključujući katalogizaciju, arhiviranje, digitalizaciju i izradu odgovarajućih baza podataka.

Obrada dokumenata

Mellon izvršava bezbednu, blagovremenu i tačnu obradu dokumenata i vaučera, uključujući čekove i fakture, u ime svojih klijenata.

BPO Usluge prilagođene korisniku

Usluge su zasnovane na analizi postojećeg poslovanja naših klijenata i njhovih procesa, realizuju ih iskusni operativni analitičari i imaju za cilj efektivno i logično upravljanje korporativnim funkicijama podrške.