Dodatna rešenja za bankomate

Elektronski dnevnik

Mellon-ov Elektronski dnevnik je klijent-server aplikacija, kompatibilna sa svim dobavljačima, aplikacijama bankomata i modelima bankomata. Razvojno okruženje je Microsoft Visual Studio koji koristi rasprostranjen tehnološki okvir (.NET 2.0/3.0 okvir). Rešenje je 100% kompatibilno,  prilagodljivo klijentu i lako za integraciju, razvoj i održavanje.

Neke od prednosti koje banka može da ima nakon ugradnje su:

  • Eliminacija troškova i reklamacija vezanih za upotrebu štampača i papira za dnevnik
  • Povećana dostupnost bankomata
  • Brže i lakše rešavanje sporova za banke i klijente

Rešenja za monitoring

Ostvarivanje ciljeva vezanih za prihod je moguće samo uz maksimalnu dostupnost uređaja i mreže.

Mellon-ova rešenja za monitoring omogućavaju upravljanje mrežom banke u realnom vremenu, povećavajući dostupnost uređaja i mreže.

Monitoring i upravljanje uređajima u mreži

Menadžer uređaja iz Mellonove ponude  je sistem za upravljanje problemima, pokrenut signalizacijom događaja, proizveden od strane Fiserv-a, projektovan da primi, analizira, odgovara i upravlja ključnim informacijama uređaja za samo-servisiranje.

Uključuje automatizovane funkcionalnosti otkrivanja problema, praćenja, otpreme i upravljanja pružaocem usluge, eskalacije i rešenja problema, generisanja izveštaja i distribucije i može da podrži bilo koju vrstu uređaja ili mesto prodaje, uključujući bankomate, kioske, samouslužne i POS uređaje.

  • Automatizacija sveobuhvatnog procesa od otkrivanja problema do rešenja
  • Povećana dostupnost uređaja i mreže
  • Signalizacija upozorenja u realnom vremenu