Centralizovana personalizacija kartica

Kada je potrebno veoma brzo izdavanje, ključ za uspeh su pouzdanost i fleksibilnost. Proizvodi kompanije Matica omogućavaju centralizovano izdavanje i  prevazilaze zahteve kijenta, štampaju, kodiraju i utiskuju preko 2000 kartica na sat. Ovi sistemi su u potpunosti modularni i mogu se nadograditi na terenu dodavanjem potrebnih modula.

Proizvodi za centralizovano izdavanje kartica proizvođača Matica mogu da budu konfigurisani na načine koji će podržati brzu i efikasnu personalizaciju:

  • Kreditne i debitne kartice
  • Identifikacione kartice
  • Članske kartice
  • Kartice lojalnosti
  • Prepaid telefonske kartice
  • Osiguravajuće kartice
  • Prepaid kartice za iznajmljivanje
  • Zdravstvene kartice