Depozitni sefovi i sistem upravljanja

Depozitni sefovi

Depozitni sefovi kombinuju kvalitetnu izradu i napredne materijale i dostupni su u 3 vrste:

 • Manuelni/tradicionalni
 • Elektronski (za smanjenje troškova upravljanja)
 • Robotski (za upotrebu 24 sata dnevno)

Sa različitim opcijama sertifikovanih brava, sefovi su dostupni u različitim dimenzijama i mogu da se prilagode korisniku da bi se zadovoljile posebne potrebe svakog klijenta.

Elektronska administracija i upravljanje sefovima

Mellon podržava centralizovanu administraciju i upravljanje depozitnim sefovima koja objedinjuje sve neophodne funkcionalnosti za bezbednu i laku administraciju i upravljanje sefovima.

Neke od ključnih karakteristika su:

 • Web aplikacija
 • Rezultat dugotrajne studije potreba banaka i filijala
 • Jednostavan i praktičan sistem menija (bez nepotrebnih opcija)
 • Može se modifikovati da u potpunosti zadovolji specifične procedure koje implementira svaka banka uvek u skladu sa važećim lokalnim propisima
 • Velike mogućnosti konfigurisanja u skladu sa novim zahtevima u svim fazama primene.
 • Centralno upravljanje
 • Poboljšani odnosi sa klijentima i povećan prihod
 • Povećana bezbednost
 • Fleksibilnost
 • Konektivnost