Upravljanje klijentima i segmentacija

Network Analysis

U okviru Network Anaysis rešenja, Mellon pruža neophodne inteligentne, analitičke alate i marketinške usluge. Network Analysis je alat za demografsku analizu koji pruža organi...

Pročitajte više

Cross-channel marketing platforma

Experian cross-channel marketinška platforma jača brend u smislu upravljanja i izvršavanja svih interakcija sa klijentima u okviru jednog sistema, u realnom vremenu – eliminiš...

Pročitajte više

Mellon CRM.COM Platforma za nagrade i izdavanje računa

Mellon, sa dugom tradicijom u implementaciji širokog raspona uspešnih programa lojalnosti klijenata za različite kompanije i sektore, predlaže/koristi CRM.COM platformu. CR...

Pročitajte više

Programi lojalnosti i poklon kartice

Mellon pomaže trgovcima da uvedu i efikasno iskoriste programe lojalnosti bazirane na karticarskim rešenjima ili povezane sa mobilnom aplikacijom. Ponuda je proširena alatima ...

Pročitajte više