Network Analysis

U okviru Network Anaysis rešenja, Mellon pruža neophodne inteligentne, analitičke alate i marketinške usluge. Network Analysis je alat za demografsku analizu koji pruža organizacijama duboko razumevanje njihovih klijenata i lokacija.

Poznavanje kupca i njegovog ponašanja pri kupovini daje priliku kompaniji da implementira efektivnu strategiju komunikacije sa klijentom i da unapredi aktivnosti promocije i unakrsne prodaje postojećim klijentima.

Analiza sastava populacije za svaki odabrani region, u skladu sa različitim karakteristikama u okviru tih regiona, pruža informacije kompaniji za poboljšanje svoje postojeće mreže filijala i identifikaciju odgovarajućih lokacija za nove filijale.

Prednosti:

  • Razumevanje i targetiranje potrošača konzistentno kroz sve kanale – i najbolja moguća raspodela vaše potrošnje za online i offline medije
  • Iskoristite više mogućnosti vašeg marketinga tako što ćete objediniti sve vaše aktivnosti u okviru jednog sistema klasifikacije
  • Obezbedite konkurentnu prednost poboljšanjem korisničkog iskustva

Sa Mellonovim Network Analysis rešenjem možete:

  • Precizno targetirati postojeće i potencijalne klijente sa konzistentnim porukama kroz sve kanale
  • Dosegnuti ispravnu ciljnu publiku sa pravom porukom u pravo vreme
  • Personalizovati vašu komunikaciju sa klijentima da biste unapredili njihovo iskustvo i zadržali što veći broj klijenata
  • Pronaći optimalne lokacije za nove prodavnice kroz razumevanje profila koje privlačite