Mellon Conceptus Softver za naplatu potraživanja

Zašto Conceptus?

Ono što razlikuje Conceptus softver za naplatu potraživanja od drugih sistema i aplikacija za naplatu je činjenica da je razvijen od strane vodeće agencije za naplatu potraživanja i on stoga podrazumeva jedinstveni uvid, tehnička znanja i iskustva koja su rezultat godina poslovanja i upotrebe kontakt centara i sistema za naplatu.

Conceptus danas

Conceptus softver za naplatu potraživanja je rešenje koje se može u potpunosti prilagoditi korisniku i koje može da usvoji i najsloženije politike i pravila poslovanja. Sa Conceptus-om, klijent ima moćan alat za projektovanje, izvršavanje, procenu i modifikaciju strategija za upravljanje dugovanjima.

Osnovne karakteristike

 • Jednostavni Ajax web interfejs. Skraćuje vreme odgovora.
 • Otvorena i proširiva softverska arhitektura: koristi dinamičke ekrane, polja definisana od strane korisnika, dodatne korisničke module, itd.
 • Potpuna bezbednost (šifriranje lozinke, uloge korisnika, skrivanje podataka, izbegavanje otkrivanja, evidencija revizije)
 • Koristi fleksibilne strategije radnih tokova za segmentaciju portfolija
 • Čvrsta i distribuirana infrastruktura (lako je podesiti COB Plan, minimalno vreme zastoja)
 • Eksterni sistemi: uvoz i izvoz iz drugih baza podataka (automatizovane procedure)
 • Integrisani birač brojeva sa Altitude UCI uključujući metodologiju biranja brojeva prilagođenu korisniku
 • Alati za nadzor u realnom vremenu za lice koje vrši nadzor rada agenta
 • Mogućnosti višestruke segmentacije; prilagođen korisniku za efektivan nadzor i donošenje odluka
 • „Bucket flow“ nadzor
 • Podržava sve raspone varijabila (rana, srednja, kasna, otpis, pravna itd.) i sve proizvode
 • Fleksibilan i efektivan alat za izveštavanje
 • Višejezičan i sa mogućnostima izbora valute
 • Interfejs/dizajn jednostavan za upotrebu

Conceptus ponuda

 • Softver kao usluga (SaaS)

  zadovoljava potrebe malih kancelarija sa do 20 radnih stanica

 • Ugovor o softverskoj licenci (SLA)

  za veće organizacije