Geografska distribucija i usluge regrutacije i zapošljavanja

Namenska usluga koja će vam pomoći da odgovorite na kritična pitanja o vašoj mreži

  • Tačke interakcije su pravilno postavljene?
  • Tačke interakcije imaju adekvatan broj zaposlenih?
  • Veličina mreže je odgovarajuća?

Metodologija analize Kontakt tačaka (POI) definiše Indeks opterećenja oblasti kojim se vrši evaluacija

  • potencijala oblasti i
  • neophodnog osoblja