Ponuda usluga terminala za plaćanje

Terenske usluge

 • Instalacije/reinstalacije
 • Konfiguracije
 • Testiranje
 • Obuka
 • Održavanje
 • Revizija učinka
 • Ažuriranja softvera

 

Interne usluge

 • Postavljanje – Priprema terminala
 • Usluge reparacije
 • Usluge opravke
 • Help-desk podrška
 • TMS Management

 

Specijalizovani konsalting i podrška

 • Specijalizovani međunarodni konsultanti
 • Interni saradnici sa iskustvom
 • Usluge upravljanja projektom
 • Sveobuhvatna obuka

 

Softverske usluge integracije

 • Softverske aplikacije trećih lica
 • Mellonove softverske aplikacije
 • Razvoj prema zahtevima korisnika
 • Sistemska integracija
 • Prilagođavanje softvera
 • Instalacija i održavanje sistema