Rešenje za sprečavanje rizika od finansijskog kriminala

Mellon sarađuje sa kompanijom Fiserv u pružanju vrhunskih rešenja koja obezbeđuju zaštitu od rizika od različitih vrsta prevare i pranja novca, povećavajući rezultate ublažavanja obe vrste rizika kombinujući informacije kroz zajedničku operativnu platformu. Naša FCRM rešenja mogu da vam pomognu:

  • Da ispunite regulatorne zahteve
  • Da sprečite gubitke od prevare
  • Da smanjite broj lažno pozitivnih rezultata
  • Da unapredite poslovanje i smanjite troškove
  • Ostvarite bolju detekciju kombinujući profilisanje ponašanja i upravljanje pravilima
  • Brža obrada slučajeva

Rešenja za upravljanje rizikom od finansijskog kriminala kompanije Fiserv pružaju softver za otkrivanje prevara i pranja novca finansijskim institucijama. Naša rešenja pristupaju zaštiti od rizika sa dva aspekta:

Rizik od prevare

Rešenja kompanije Fiserv uspešno su sprečila milione gubitaka za klijente iz finansijskog sektora. Mi analiziramo sve kanale i vrste plaćanja u okviru finansijske institucije. Naše rešenje koje se može u velikoj meri konfigurisati može se prilagoditi za sprečavanje prevare sa čekovima, ACH prevare, prevare uz upotrebu telekomunikacija ili IT, prevare sa debitnim karticama i kreditnim karticama i prevare kod mobilnog plaćanja.

Rizik od pranja novca

Pružamo sveobuhvatno softversko rešenje za sprečavanje pranja novca koje uključuje nadzor transakcija, inteligentne alate za otkrivanje, filtriranje liste posmatranja, istragu upozorenja, upravljanje slučajevima, tok rada, regulatorno izveštavanje (CTR, SAR) i izveštavanje za rukovodstvo