Mellon Group of Companies

Mellon je dinamična multinacionalna grupa koja pruža specijalizovana rešenja i usluge u cilju olakšavanja transakcija i interakcija organizacijama sa jakim potošačkim poslovanjem, uključujući finansijske institucije, javna preduzeća, telekomunikacione provajdere i trgovinske lance.

Sa sedištem u Atini, Grčka, Mellon ima više od 4,000 zaposlenih i prisutan je u 12 zemalja u širem regionu Srednje i Jugoistočne Evrope, i pomaže klijentima da povećaju svoj udeo na tržištu i da lansiraju nove proizvode i usluge, efikasno i ekonomično.

VIDEO

Website: www.mellongroup.com