Sefovi i trezori

Mellon sarađuje sa kompanjiom Robur nudeći sertifikovane proizvode fizičke bezbednosti od akreditovanih ispitnih laboratorija i u skladu sa evropskim standardima (EN) opreme. Mellon poseduje izuzetnu stručnost i dugogodišnje iskustvo sa proizvodima fizičke bezbednosti da bi vam pomogao da ostvarite optimalne rezultate u pogledu bezbednosti i udobnosti.

Centralni sefovi koji se koriste za rezerve gotovine – dizajnirani da zaštite gotovinu i dragocenosti od pljačke

Noćni sefovi i sefovi za depozite – razvijeni da bi zadovoljili zahteve tržišta za brza i bezbedna deponovanja u svakom trenutku, sa funkcijom automatskog prijema.

 
Sefovi opremljeni sigurnosnim komorama – Pored centralnih sefova, Mellon nudi i velike sefove. Unutar tih sefova možemo da ugradimo 25-100 manjih sefova različitih veličina. Svi sefovi mogu da budu opremljeni različitim sistemima za zaključavanje (brava sa ključem, brava sa mehaničkom kombinacijom, brava sa elektronskom kombinacijom, brava sa vremenskom zadrškom, vremensko zaključavanje, itd.) u različitim veličinama da bi zadovoljili različite zahteve.

Vrata trezora i Montažne sigurnosne prostorije

Robur-ova vrata trezora se proizvode u skladu sa preciznim specifikacijama veličine koje je dao klijent, karakteriše ih vrhunski dizajn i mogućnosti izrade.
Montažne sigurnosne prostorije (PRSR) su idealne za ekonomičnu, laku i veoma bezbednu instalaciju, za nove i postojeće objekte.

Šalterski sefovi/zaštita gotovine

Mellon nudi asortiman šalterskih sefova koji se koriste za skladištenje novčanica, kovanog novca i čekova u toku radnog vremena, koji su takođe podesni za skladištenje kovanog novca u toku noći. Šalterski sefovi su opremljeni bravama sa vremenskom zadrškom koje pružaju proaktivnu zaštitu u toku radnog vremena.

Jedinice za predaju gotovine

Lake za ugradnju, kompletne jedinice izrađene u skladu sa M3 klasifikacijom otpornosti na metke, koje samo treba da se ubace u pripremljene otvore na zidu na lokaciji i da se osiguraju okvirom. Projektovane su za sisteme prenosa novca koji sadrže kutije sa dokumentima, kontejnere za novac i dragocenosti, velike svote novca, kao i identifikacione dokumente, vaučere, odobrenja pristupa, oružje za upotrebu na radnom mestu, itd.

 
Svaka jedinica se sastoji od:

 
• Sigurnosni odvod
• Unutrašnja obloga ili eksterni otvor
• Sistem dvosmerne komunikacije
• Dvostruko staklo
• Zaštitni čelični okvir

Usluge

Mellon je u poziciji da ponudi superiorne usluge održavanja za trezore, sefove, sigurnosna ulazna vrata, jake sefove, protivpožarne sefove i ormane bez obzira na proizvođača. Mellon ima široku mrežu iskusnih i dobro obučenih tehničara koji pokrivaju sve zemlje u kojima poslujemo.