Mellon CRM.COM Platforma za nagrade i izdavanje računa

Mellon, sa dugom tradicijom u implementaciji širokog raspona uspešnih programa lojalnosti klijenata za različite kompanije i sektore, predlaže/koristi CRM.COM platformu.

CRM.COM je rešenje bogato funkcionalnostima, u velikoj meri prilagodljivo korisniku, za izdavanje računa i nagrađivanje korisnika. Naš softver omogućava klijentima da izdaju račune za nekoliko hiljada ili nekoliko miliona pretplatnika i da u isto vreme nagrađuju klijente, osoblje i kanale za njihovu lojalnost i učinak.

Izdavanje računa

Modul za izdavanje računa identifikuje cene i fakturiše sve usluge koje se mogu naplatiti i fizičku robu na koju su se klijenti pretplatili ili koja im je dostavljena u toku poslovanja. Izdavanje računa se vrši kroz normalne serije izdavanja računa, mehanizam izdavanja računa koji se koristi u slučajevima kada klijenti počnu da koriste usluge na koje su se pretplatili ili koje su im dostavljene i do kraja perioda izdavanja računa oni se zadužuju za te usluge.

Normalne serije izdavanja računa upravljaju:

  • Avansno fakturisanim uslugama: usluge koje bi trebalo da se fakturišu avansno pre nego što su iskorišćene, na osnovu određenog perioda ili na godišnjem nivou.
  • Naknadno fakturisanim uslugama: usluge koje bi trebalo da se fakturišu nakon što su iskorišćene.

Pretplate

Modul za pretplatu vam omogućava da kreirate i održavate pretplate svih vaših klijenata, kada pretplate predstavljaju ugovor između klijenta i pružaoca usluge koja se pruža periodično i plaća pre ili nakon što je iskorišćena.

Cenovnici

Cenovnici su skupovi tarifa koji definišu iznos za koji potraživanje treba da se fakturiše na osnovu usluga ili dobara koji su prodati ili pruženi vlasniku potraživanja. Cenovnici mogu da budu uslovni, što znači da će se definisane cene primeniti samo ukoliko budu ispunjeni određeni uslovi.

Nagrade

CRM.COM aplikacija za nagrađivanje je dizajnirana da bude lako podesiva od strane poslovnih ili marketing timova i omogućava praćenje lojalnosti i vrednosti vaših klijenata, kao i selektivno i pojedinačno nagrađivanje uslovnim povratom gotovine.

Lansiranje konkurentne šeme

CRM.COM omogućava trgovcima u maloprodaji da nagrađuju u vidu povrata gotovine na osnovu više uslova za nagrađivanje kao što su iznos transakcije, proizvod, kanal ili karakteristike klijenata. Nagrade u vidu povrata gotovine mogu biti uslovljene, što znači da mogu da se potroše na određene proizvode, u određeno vreme i/ili na određenim prodajnim mestima. Uslovni povrati gotovine omogućavaju trgovcima u maloprodaji da usmeravaju nagrade na specifične proizvode i nude povećane nagrade.

Saradnja

CRM.COM u potpunosti omogućava saradnju, pružajući partnerima mogućnost da ujedine šeme i ko-finansiraju nagrade i troškove. Partneri mogu biti nezavisni, sa posebnim podešavanjima ili jednostavno da budu kanal za kompaniju koja je vlasnik šeme.

Spremnost za upotrebu

CRM.COM pruža punu automatizaciju celokupne nagradne šeme, uključujući pravila nagrađivanja i trošenja, doprinose partnera i potreban proces namirenja. Pored toga, objavljen je kompletan Web Service API koji omogućuje POS i drugim sistemima da se integrišu sa CRM.COM.

Idealno za operatore programa nagrađivanja

Operatori programa nagrađivanja su organizacije koje implementiraju program nagrađivanja namenjen većem broju trgovaca. CRM.COM je idealan za operatere i osigurava da su svi procesi automatizovani, uključujući složene procese namirenja i izdavanja računa za naknadu operatora.

Poklon kartice

U sklopu programa za nagrađivanje, CRM.COM pruža rešenje za poklon kartice, koje klijentima omogućava kupovinu poklon kartice u realnom vremenu. Poklon kartice mogu da budu jednokratne ili „na dopunu“ i mogu da se spoje sa nagradnom šemom, stvarajući moćnu ponudu za potrošače.