Mašine za frankiranje i mašine za otkazivanje

Mašine za frankiranje se koriste za automatsko pečatiranje pisama ili paketa i obračun njihove ukupne cene, a mašine za otkazivanje se koriste u poštama za skidanje pečata sa pisama ili paketa.

Ove mašine vam omogućavaju:

  • Povećanje efikasnosti
  • Redovno ažuriranje vaše mailing liste – besplatno
  • Upravljate poštarinom online
  • Dopuna kredita online
  • Uvek budite u toku sa poslednjim poštanskim tarifama
  • Promovišite se
  • Poslovna pošta sa profesionalnim izgledom
  • Maksimalna bezbednost