Reklamiranje na bankomatima

U okruženju sa malo slobodnog vremena i mnogo dostupnih kanala, vaši klijenti očekuju da im način komunikacije bude prilagođen, bilo da su u pitanju bankomati, njihovi mobilni telefoni ili vaša filijala. Za vas, to je idealna prilika da im kažete nešto novo i ostvarite ciljanu interakciju.

ATM CRM sistem Joono – Cardtronics

joono je revolucionarno sveobuhvatno softversko rešenje i-design-a, koje vam omogućava da preuzmete punu kontrolu nad strategijom digitalne interakcije sa klijentima i stavlja bankomat u srce vašeg višekanalnog marketinškog miksa.

joono omogućava laku višekanalnu interakciju sa klijentima u svim digitalnim kanalima (uključujući mobilne telefone i internet), tako što pruža jedinstveni, centralni interfejs koji dostavlja i upravlja vašom celokupnom komunikacijom sa krajnjom tačkom, neosetno i lako.

Koristi od joono

 • Generiše skalabilni prihod kroz sopstveno reklamiranje i cross-selling aktivnosti
  • Rezultat preciznog targetiranja klijenata, ličnog kontakta i povećane lojalnosti je, naravno, povećan prihod
  • joono vam omogućava da obezbedite dodatne prihode kroz mogućnost kontaktiranja vaših klijenata na različitim nivoima, dobijanja važnih CRM podataka i na kraju omogućavanja klijentima da ispune vašu ponudu na licu mesta
 • Generiše skalabilni prihod sa malo rada kroz reklamiranje preko trećih lica
  • Potrošačima više odgovara ideja da vreme čekanja ispune nečim što će zaokupiti njihovu pažnju, dok god to ne produžava vreme čekanja na bankomatu, i, naravno, kompanije koje se reklamiraju ostvaruju dobit od veoma usmerene „jedan na jedan“ interakcije.
 • Maksimalno povećava uticaj i efektivnost kroz inteligentnu segmentaciju, targetiranje i dinamički interaktivne karakteristike
 • Obogaćuje interakciju sa klijentima ugrađenim porukama na ekranu i štampanjem dinamičkih računa
 • Meri učinak i uspeh vaših kampanja uz pomoć dinamičkog nadzora u realnom vremenu i mogućnosti izveštavanja
 • Popunjava prazninu između vašeg CRM sistema i tačaka kontakata klijenata, tako što pruža sofisticiran i zanimljiv digitalni sadržaj na čitavoj platformi