Rešenja za sprečavanje vandalizma i krađe

Mellon pruža bankama asortiman proizvoda protiv vandalizma i pokušaja pljačke na bankomatima.

Ta rešenja mogu da se primene na bilo koju vrstu samouslužnih terminala, bez obzira na dobavljača.

  • Pojačanje sa ojačanim metalnim limom
  • Ojačana ugradnja (ankerisanje) uz postavljanje metalnih nosača posebno dizajniranih za bankomate
  • Mehanizam praćenja sa GPS uređajima
  • Sigurnosna rešenja za kasete bankomata sa bojenjem mastilom
  • Rešenje sa online kamerom na bankomatu