Digitalna rešenja

Elektronski potpis

Revolucionarno rešenje elektronskog potpisa odgovara kompanijama različitih veličina. Integrišući rešenje elektronskog potpisa u postojeće poslovne procese i radne tokove,...

Pročitajte više

Rešenja za mobilna plaćanja i NFC

Gemalto nudi vodeća NFC rešenja na tržištu, za bezkontaktno mobilno plaćanje i usluge, koje omogućavaju operaterima mobilnih mreža, bankama, transportnim mrežama, maloprodajni...

Pročitajte više

e-Security rešenja

Mellon u saradnji sa Thales-om omogućava kompanijama da smanje rizike, dokažu usklađenost, povećaju agilnost, i ostvare strateške ciljeve sa većim samopouzdanjem, štiteći pove...

Pročitajte više

Bezbednost digitalnog bankarstva

Mellon, u saradnji  sa Gemaltom nudi svojim klijentima paket programa Gemalto Ezio. Paket programa Gemalto Ezio je osmišljen da ublaži čak i najnaprednije pokušaje prevare, al...

Pročitajte više