Rešenja za mobilna plaćanja i NFC

Gemalto nudi vodeća NFC rešenja na tržištu, za bezkontaktno mobilno plaćanje i usluge, koje omogućavaju operaterima mobilnih mreža, bankama, transportnim mrežama, maloprodajnim trgovcima i drugim pružaocima usluga da ponude atraktivno NFC iskustvo.
NFC je moćna komponenta kompletnog portfolija kompanije Gemalto, dokazanih, inovativnih i mobilnih rešenja velikih razmera, Mobile Trust Net koje obezbeđuju mobilni lanac vrednosti na tri ključna načina – na mreži, u uređaju, i kroz sveobuhvatan skup stručnih usluga.
Sa Gemaltom, vaša kompanija množe izabrati NFC rešenje koje odgovara vašim jedinstvenim potrebama – od individualnih modularnih proizvoda do kompletnog, sveobuhvatnog integrisanog rešenja.

UPTEQ NFC SIM

Gemalto-v vodeći na tržištu, UpTeq NFC SIM, inkorporira moćnu NFC konektivnost i multi sigurnosne elemente u SIM kartice vrhunskog kvaliteta standardne veličine kako bi omogućio brzu masovnu primenu NFC-a.

ALLYNIS TSM

Allynis Trusted Service menadžer rešenje, razvijeno od strane Gemalta, globalnog lidera za TSM, pruža bezbedne i efikasne usluge kako bi olakšao bezkontaktna plaćanja i usluge između svih tehnologija i učesnika NFC ekosistema.

LINQUS MOBILNI NOVČANIK

Gemaltov LinqUs Mobilni novčanik je bezbedno, otvoreno i agnostičko softversko rešenje za kontrolu i upravljanje NFC uslugama – kombinujući SDK za stvaranje bogatih mobilnih aplikacija, i Wallet Server za bezbedno OTA upravljanje i ažuriranje.

PONUDA NFC RADIONICA, OBUKA I KONSALTINGA

Gemalto je projektovao skup sredstava da bi pomogao našim klijentima da razviju svoje znanje i stručnost i uspešno lansiraju NFC.

STRUČNOST ZA INTEGRACIJU, TESTIRANJE I VALIDACIJU

Naša najbolja tehnička podrška i podrška za implementaciju obezbeđuje resurse i znanja i iskustva koji su neophodni za brzu uspešnu komercijalnu primenu. Imamo preko 10.000 zaposlenih u više od 40 zemalja širom sveta, koji su spremni da pomognu da vaša NFC vizija postane stvarnost.