Samouslužna rešenja

Kiosk i terminali za plaćanje

Kiosk terminali prilagođeni korisniku Mellon nudi inovativna rešenja i proizvode za samo-servisiranje, transformaciju i automatizaciju procesa vrhunskog kvaliteta. Pored s...

Pročitajte više

Rešenja protiv skiminga

Da bi pomogao finansijskim institucijama da maksimalno povećaju nivo bezbednosti transakcija na bankomatima, Mellon je uveo dva testirana rešenja koja odgovaraju svim bankomat...

Pročitajte više

Rešenja za sprečavanje vandalizma i krađe

Mellon pruža bankama asortiman proizvoda protiv vandalizma i pokušaja pljačke na bankomatima. Ta rešenja mogu da se primene na bilo koju vrstu samouslužnih terminala, bez o...

Pročitajte više

Dodatna rešenja za bankomate

Elektronski dnevnik Mellon-ov Elektronski dnevnik je klijent-server aplikacija, kompatibilna sa svim dobavljačima, aplikacijama bankomata i modelima bankomata. Razvojno okruž...

Pročitajte više

Reklamiranje na bankomatima

U okruženju sa malo slobodnog vremena i mnogo dostupnih kanala, vaši klijenti očekuju da im način komunikacije bude prilagođen, bilo da su u pitanju bankomati, njihovi mobilni...

Pročitajte više

Plaćanja bez nadzora

Bez obzira na okolnosti primene, okruženje ili izazove, terminali za plaćanje bez nadzora mogu da smanje troškove, povećaju efikasnost, u stanju su da rade 24 sata dnevno, 7 d...

Pročitajte više