Upravljanje ljudskim kapitalom

Mellon sa svojim profesionalnim timom podržava projekte sa velikim brojem učesnika pomažući svojim klijentima da odgovore efikasno i ekonomično na kratke vremenske okvire.

Zahvaljujući razumevanju potreba naših klijenata i prirode različitih aktivnosti koje podržavamo formiramo tim stručnjaka sa neophodnim veštinama da bismo na najbolji mogući način implementirali projekte koje preuzimamo.

Metodologija

  • Upoznavanje sa potrebama klijenta
  • Utvrđivanje zahtevanih resursa uključujući moguća ograničenja (vreme, budžet, prostor, itd.)
  • Obuka odgovarajućih projektnih timova i nabavka alata da bi se omogućila produktivnost i efektivnost
  • Nadzor i korigovanje performansi
  • Izveštavanje