Rešenja za upravljanje kontakt centrima

Altitude uCI™

Altitude uCI™ (Objedinjena interakcija sa klijentima) je rešenje za upravljanje kontakt centrima, zasnovano na IP-u, koje vam omogućava da upravljate svim interakcijama sa klijentima – Glas, VoIP, E-mail, SMS/MMS, Faks, Poruke ili Web, kao i aktivnostima koje nastanu kao rezultat u objedinjenom okruženju.

Altitude uCI™ je projektovan da ubrza vaše poslovne aktivnosti, i da u isto vreme pojednostavi složenost upravljanja kontakt centrima, budući da povećava produktivnost, smanjuje operativni rad i kao rezultat povećava nivo zadovoljstva klijenata.

Altitude Softver daje kompletan paket modularnih rešenja koja omogućavaju kompanijama da automatski odgovaraju na promenljive poslovne potrebe, poboljšavaju ukupan nivo rada sa strankama i ostvaruju značajan povrat investicija.

Mellon nudi Altitude-ovo nagrađeno rešenje da bi pomogao vodećim organizacijama da poboljšaju svoje odnose sa klijentima, da rešavaju poslovne procese koji su od kritičnog značaja za poslovanje, razviju nove kanale komunikacije, smanje troškove poslovanja, osiguraju usklađenost sa zakonima i ostvare izvrsnost u interakciji sa klijentima.

Prednosti

 • Kompletan paket programa za kontakt centar
 • Modularno rešenje, mogućnost dodavanja novih funkcionalnosti uporedo sa razvojem kontakt centra
 • Konzistentno upravljanje svim aktivnostima
 • Prediktivni birač brojeva za odlazne pozive sa distribucijom zasnovanom na veštinama za pregled/automatski birač brojeva
 • Okruženje brzog razvoja aplikacija
 • Upravljanje poslovnim učinkom
 • Visoko skalabilan (od deset do više hiljada agenata)

Ono što je jedinstveno kod Altitude uCI™ u poređenju sa konkurencijom je:

 • od govornog automata, do preusmeravanja, kreiranja Desktop-a, radnog toka, telemarketinga, pravila snimanja, itd, imamo programski paket modula sa mogućnošću selektivnog korišćenja
 • kao pravi programski paket, učenje po principu jedan alat / jedan čas
 • dokazana nezavisnost prodavca, dodavanje/promena platformi u hodu
 • prediktivni birač brojeva koji je dobitnik industrijskih nagrada od 1995. godine
 • jedini programski paket sa jednim jezikom+editorom za upravljanje svim modulima zahteva manju IT složenost, tako da možete da dobijete brže korišćenje i promene
 • 7 od 10 najvećih outsourcing kompanija u Evropi i Latinskoj Americi izabralo je Altitude uCI™
 • kontakt centri od 15 do 5.000 agenata su naša dvadesetogodišnja tradicija

Centar interakcije sa klijentima (CIC- Customer Interaction Center™)

U pitanju je sveobuhvatan softverski paket za iP komunikaciju od Interactive Intelligence-a koji obezbeđuje funkcionalnost automatizovanog multi-kanalnog kontakt centra za srednje ili velike organizacije. CIC je moćni višekanalni sistem, platforma laka za integraciju, koja se nudi ili kao Cloud ili kao rešenje na lokaciji. CIC je savršen za implementacije zahtevnih kontakt centara gde veličina, obim i funkcionalnosti zabranjuju rešenja koja se teže mogu integrisati. Neosetno upravlja svim dolaznim i odlaznim interakcijama i nudi sve moguće opcije za kontakte; od poziva i e-maila do chat-a i SMS poruka. Platforma automatizuje procese čekanja u redu i preusmeravanja. Na taj način, klijenti se brzo usmeravaju na odgovarajućeg agenta, čime se unapređuje zadovoljstvo klijenata. Štaviše, nudi nadzor u realnom vremenu i operativnu vidljivost u svakom trenutku, čime se povećava nivo tačnosti prognoza i rasporeda u kontakt centrima. Kontakt centri takođe ostvaruju korist od skalabilnosti CIC jer se on može lako nadograditi kako bi se zadovoljile njihove rastuće potrebe velikim brojem inteligentnih modula.

Automatizacija procesa interakcije (IPA- Interaction Process Automation™)

U pitanju je aplikacija za automatizaciju procesa zasnovanih na komunikaciji od Interactive Intelligence-a koja primenjuje dokazane tehnologije kontakt centara da bi zabeležila, definisala prioritete, usmerila, prosledila, pratila i upravljala radom kroz ceo životni ciklus poslovnog procesa i kontakt centara. Objedinjuje najsloženije radne tokove tako što beleži, definiše prioritete, usmerava, prosleđuje, prati i upravlja procesima kroz ceo životni ciklus. Neke od prednosti korišćenja ovog rešenja su veći operativni učinak zahvaljujući izveštajima u realnom vremenu za svaki korak procesa i poboljšana veza među zaposlenima u kontakt centrima i klijentima.

Kontakt centar „Pay-as-a-Service“

Mellon-ova ponuda Kontakt centra „Pay-as-a-Service“ koristi prednosti okruženja Cloud tehnologije da bi omogućila kompanijama da izvrše prijavu i da brzo primene ključne aplikacije, sa lakšim načinom upravljanja i manjom potrebom za održavanjem, i da se lakše prilagode promenljivim i nepredvidivim zahtevima poslovanja.

Sa Mellon-ovom ponudom Kontakt centra „Pay-as-a-Service“, imaćete neograničen pristup vrhunskoj infrastrukturi, serverima i alatima koji će vam omogućiti da vodite vaše kampanje na najefikasniji i najekonomičniji način.

Nisu neophodne investicije unapred, nisu potrebna kapitalna ulaganja, bez režijskih troškova i bez potrebe za internim odeljenjima za podršku – izdavanje računa je zasnovano na korišćenju, uzimajući u obzir promenljive cene i promene u uslovima poslovanja.