Elektronski potpis

Revolucionarno rešenje elektronskog potpisa odgovara kompanijama različitih veličina. Integrišući rešenje elektronskog potpisa u postojeće poslovne procese i radne tokove, vaša kompanija će smanjiti troškove i uštedeti dragoceno vreme prethodno korišćeno na štampanje, potpisivanje, skeniranje ili slanje dokumenata faksom. Upotreba tehnologije elektronskog potpisa omogućava potpunu eliminaciju slanja poštom, skladištenja, arhiviranja, kopiranja i preuzimanja štampanih dokumenata.

Korisnicima je omogućeno svojeručno potpisivanje elektronskih dokumenta korišćenjem terminala za potpis, nakon čega dokumenta mogu direktno da se integrišu u dalje elektronske radne tokove – bez potrebe za promenom formata. Aplikacija je odgovarajuća za sve sektore poslovanja i zahvaljujući njenom jednostavnom, intuitivnom korisničkom interfejsu, ona se neosetno integriše sa postojećim poslovnim sistemima.

signature

Na ekranu je prikazan dokument generisan u postojećem softverskom okruženju kompanije, korisnik ga potpisuje koristeći terminal za potpis i potpis se digitalno i bezbedno unosi u dokument. Nakon potpisivanja, karakteristični podaci potpisa kao što su brzina pisanja i pritisak su bezbedno sačuvani u dokumentu. Ti podaci mogu kasnije da budu verifikovani od strane stručnjaka za potpise, kao i bilo koji svojeručni potpis. Prenos podataka sa terminala na kompjuter je kodiran, što osigurava maksimalnu bezbednost. Nakon potvrde, potpisani dokument se automatski arhivira u elektronskom formatu i može mu se pristupiti bilo kada.