Mellon Serbia

Mellon Serbia, član Mellon Group of Companies, osnovana je 2002. godine u Beogradu i pruža tehnološka rešenja i eksternalizovane usluge u cilju olakšavanja transakcija i interakcija organizacijama sa jakim potrošačkim poslovanjem, kao što su finansijske institucije, javna preduzeća, telekomunikacioni provajderi i trgovinski lanci.

Preko 250 zaposlenih čine:

  • Konsultanti prodaje koji će analizirati vaše potrebe i ponuditi vam najefikasnija i najekonomičnija rešenja
  • Obučeni timovi za tehničku podršku koji će pružiti punu podršku prilikom instalacije i održavanja
  • Iskusni i obučeni agenti kontakt centra koji će zastupati klijente u skladu sa najvišim standardima kvaliteta
  • Specijalizovani eksternalizovani kadrovi preko usluge staff leasing i selekcije i regrutacije od strane našeg HR i BPO tima
  • Treneri Mellon Training Akademije