Peti redovni sastanak Programskog odbora Inicjative „Bolji Način“

Sa zadovoljstvom, Mellon Serbia doo je prisustvovala  na petom redovnom sastanku Programskog odbora Inicijative „Bolji Način“ (@БољиНачин),održanog 25.04.2024. godine na kojem su takođe prisustvovali partneri iz GIZ, NALED, kao i kompanije MasterCard i Visa.

◾ U okviru ove saradnje, implementirana je nova inicijativa u novom ciklusu nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ (@Узмирачунипобеди), koja pruža dvostruku šansu svim korisnicima koji vrše bezgotovinska plaćanja, sa ciljem daljeg motivisanja građana za elektronske transakcije.

◾ Tokom prve godine, korisnici POS programa su ostvarili oko 800.000 transakcija.

◾ Takođe, predstavljeni su rezultati studijske posete Švedskoj, koja je organizovana u okviru projekta „Bolji Način“ (@Бољиначин) uz podršku GermanDevelopmentCooperation (GIZ), NALED, kao i kompanija Mastercard i Visa, sa ciljem upoznavanja privatnog i javnog sektora sa iskustvima i mehanizmima koje je ova zemlja primenila u razvoju bezgotovinskog društva.

📈 Takođe, razgovarano je o postignutim rezultatima, postavljeni su ciljevi i razmatrane mogućnosti za unapređenje i širenje implementacije POS programa.