Sistemi deponovanja gotovine na šalterima

Sistemi deponovanja gotovine mogu istovremeno da opslužuju dva šaltera za transakcije podizanja gotovine, nudeći:

  • Povećanu bezbednost i kontrolu
  • Smanjeno vreme rukovanja gotovinom
  • Veću preciznost
  • Plaćanja bez greške
  • Veću bezbednost smanjivanjem količine novca u otvorenim fiokama sa gotovinom

Deponovanje gotovine na šalterima može da se uklopi u mehanizam deponovanja koverata, u skladu sa potrebama klijenata.