Bankarstvo

Peti redovni sastanak Programskog odbora Inicjative „Bolji Način“

Sa zadovoljstvom, Mellon Serbia doo je prisustvovala  na petom redovnom sastanku Programskog odbora Inicijative "Bolji Način" (@БољиНачин),održanog 25.04.2024. godine na kojem su t...

Pročitajte više

Virtuelna kartica

Rešenje za Virtuelne kartice generiše podatke virtuelne kartice koji su vezani za račun korisnika u banci i njima se može upravljati u vidu standardnih plastičnih kartica na dinami...

Pročitajte više

PIN & File Menadžer softver

PIN & File Menadžer (PFM) je softver za pripremu podataka koji može da preuzme ulazne fajlove koji se sastoje od informacija o vlasniku kartice i da ih koristi kao osnovu za pr...

Pročitajte više

ePIN – Elektronsko izdavanje PIN koda

ePIN je kompletno softversko rešenje koje omogućava finansijskim institucijama da izdaju ili menjaju PIN kodove svojih klijenata elektronski zasnovano na principu odvojenih informa...

Pročitajte više

Centralizovana personalizacija kartica

Kada je potrebno veoma brzo izdavanje, ključ za uspeh su pouzdanost i fleksibilnost. Proizvodi kompanije Matica omogućavaju centralizovano izdavanje i  prevazilaze zahteve kijenta,...

Pročitajte više

Decentralizovano – Instant izdavanje

Naš ekonomičan predlog za instant izdavanje kartica nije samo način na koji možete učiniti proces izdavanja kartica bržim, već je i način da se smanje rizici da se potrošač predomi...

Pročitajte više

Sistemi sigurnosnih brava

Sistemi sigurnosnih brava Mellon nudi veliki izbor mehaničkih i elektronskih brava srednjeg i visokog nivoa bezbednosti, koje su izrađene u skladu sa najvišim standardima i garant...

Pročitajte više

Depozitni sefovi i sistem upravljanja

Depozitni sefovi Depozitni sefovi kombinuju kvalitetnu izradu i napredne materijale i dostupni su u 3 vrste: Manuelni/tradicionalni Elektronski (za smanjenje troškova upra...

Pročitajte više

Sefovi i trezori

Mellon sarađuje sa kompanjiom Robur nudeći sertifikovane proizvode fizičke bezbednosti od akreditovanih ispitnih laboratorija i u skladu sa evropskim standardima (EN) opreme. Mello...

Pročitajte više

Sigurnosna ulazna vrata i roto vrata

Mellon-ov predlog za sisteme bezbednog ulaza pomaže da se smanji kriminalna aktivnost tamo gde je to najvažnije - na ulaznim vratima. Sigurnosna ulazna vrata Sa ergonomskim dizaj...

Pročitajte više