Pravila o privatnosti

Pravila o privatnosti kompanije Mellon Technologies S.A., Mellon Kontakt usluge S.A., Mellon Privremene usluge zapošljavanja S.A., Melfin Upravljanje kreditima i kreditnim potraživanjima S.A., MELLON CIPER DOO, MELLON BUGARIJA EAD, MELLON RUMUNIJA S.A., OCCO DOO, MELLON POLJSKA SP.Z.O.O., MELLON HRVATSKA L.L.C. MELLON SERBIA d.o.o., MELLON ALBANIA sh.p.k., MELLON SOLUTIONS d.o.o.e.l., MELLON UKRAINE L.L.C., MELLON TEKNOLOJİ HİZMET VE ÇÖZÜMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ i SPA MELLON ALGERIE (pod zajedničkim imenom „Mellon“).

Ova Pravila o privatnosti imaju za cilj da opišu prakse prikupljanja, korišćenja i zaštite vaših ličnih podataka koje obrađuje Mellon za potrebe direktnog marketinga.

Vrste ličnih podataka i svrha njihove obrade od strane Mellona

Mellon prikuplja i uopšte obrađuje vaše lične podatke u cilju direktnog marketinga, uključujući biltene. Obrada vaših ličnih podataka omogućava nam da stupimo u kontakt sa vama putem pošte, e-pošte ili tekstualnih poruka. Lični podaci koje prikupljamo u ove svrhe mogu uključivati opštu identifikaciju i kontakt informacije kao što su vaše ime, adresa, adresa e-pošte i broj telefona.

Pravni osnov za korišćenje vaših ličnih podataka

Prikupljamo, koristimo i otkrivamo vaše lične podatke samo ako:

  • ste dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u tu svrhu; ili
  • je obrada vaših ličnih podataka neophodna zbog legitimnih interesa koje sprovodi Mellon, koja prevazilazi vaše interese ili osnovna prava i slobode za koju je potrebna zaštita ličnih podataka.

Štaviše, u meri u kojoj to dozvoljava zakon i bez da bude potrebna vaša saglasnost, možemo koristiti: (a) lične podatke koje prikupljamo iz javno dostupnih izvora kako bismo stupili u kontakt sa vama putem telefona za gore navedenu obradu, nakon što potvrdite da niste prijavili telekomunikacionom operateru da ne želite da primate ove vrste poziva; ili (b) kontakt informacije putem e-pošte koje su zakonito prikupljene u kontekstu prodaje robe ili usluga ili bilo koje druge transakcije sa Mellon-om za izvršavanje spomenute obrade.

Razmena ličnih podataka

Mi ne delimo lične podatke sa trećim licima osim: (a) sa kompanijom Mellon Grupacije; (b) sa trećim kompanijama koje posluju u ime Mellon-a kao procesore, u kontekstu izvršnog ugovora o poverljivosti i zaštiti ličnih podataka; i (c) sa trećim stranama kojima je Mellon obavezan da prenese vaše podatke u skladu sa zakonskim odredbama.

Vaša prava

U vezi sa vašim ličnim podacima, imate sljedeća prava:

  • pravo na pristup, pravo na ispravku, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka;
  • pravo da podnesete žalbu nadležnom organu; i
  • pravo da povučete vašu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u svrhu ovih Pravila.

Period zadržavanja vaših ličnih podataka

Vaši lični podaci će biti zadržani koliko god je to potrebno ili zahtevano u skladu sa važećim zakonima. U slučaju da obrađujemo vaše lične podatke na osnovu vaše saglasnosti, nastavićemo ovu obradu do povlačenja ove saglasnosti.

Stupite u kontakt sa nama

U slučaju da imate bilo kakva pitanja o ovim Pravilama o privatnosti ili želite da ostvarite vaša prava u vezi sa zaštitom podataka, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka Mellon Grupacije, na dpo@mellongroup.com.