Javna preduzeća

Mobilni programi lojalnosti

Tradicionalni programi su promovisali lojalnost tražeći od potrošača da skupljaju bodove ili da se prijave za informacije o novim proizvodima. Ali efektivnost tih marketinških takt...

Pročitajte više

Rešenja za upravljanje kontakt centrima

Altitude uCI™ Altitude uCI™ (Objedinjena interakcija sa klijentima) je rešenje za upravljanje kontakt centrima, zasnovano na IP-u, koje vam omogućava da upravljate svim interakcij...

Pročitajte više

e-Security rešenja

Mellon u saradnji sa Thales-om omogućava kompanijama da smanje rizike, dokažu usklađenost, povećaju agilnost, i ostvare strateške ciljeve sa većim samopouzdanjem, štiteći poverljiv...

Pročitajte više

Uređaji za recikliranje gotovine na šalterima

Uređaji za recikliranje gotovine se koristi u okruženju šalterskog rada za skladištenje i izdavanje novčanica na osnovu denominacije. U stanju su da automatski prepoznaju novčan...

Pročitajte više

Sistemi deponovanja gotovine na šalterima

Sistemi deponovanja gotovine mogu istovremeno da opslužuju dva šaltera za transakcije podizanja gotovine, nudeći: Povećanu bezbednost i kontrolu Smanjeno vreme rukovanja go...

Pročitajte više

Upravljanje ljudskim kapitalom

Mellon sa svojim profesionalnim timom podržava projekte sa velikim brojem učesnika pomažući svojim klijentima da odgovore efikasno i ekonomično na kratke vremenske okvire. Zahva...

Pročitajte više

Eksternalizacija poslovnih procesa

Eksternalizacija poslovnih procesa Mellon preuzima projekte u kojima se vrši optimizacija poslovnih procesa klijenta, oslobađajući dragocene resurse i pružajući vrhunsku uslugu ka...

Pročitajte više

Geografska distribucija i usluge regrutacije i zapošljavanja

Namenska usluga koja će vam pomoći da odgovorite na kritična pitanja o vašoj mreži Tačke interakcije su pravilno postavljene? Tačke interakcije imaju adekvatan broj zaposle...

Pročitajte više

Usluge podrške u prodaji i direktnom marketingu

Povećajte vašu prodaju i ojačajte vašu tržišnu poziciju kroz usluge razvoja portfolija alternativnih kanala prodaje i direktnog marketinga. Naše veliko iskustvo u projektovanju i i...

Pročitajte više

Akvizicija trgovaca i klijenata

Mellon upravlja programima konverzije trgovaca i sticanja trgovaca u korist finansijskih institucija, pomažući im da povećaju broj lokacija gde se prihvataju kartice i prihode. Te ...

Pročitajte više